A TOPI AUTÓSISKOLA: 28 ÉVES

Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

Képzési feltételek Am-A1-A2-A kategóriára

 

1. Képzőszerv neve: Brunczvik Miklós egyéni vállalkozó,

     Bp. 1136 Hollán Ernő u 21/b

     Tel: 06 20 9 231-416

 2. Cég formája: egyéni vállalkozó

 3. Vállalkozási engedély száma: EV-763643

 4. Képzési engedély száma: FV/KV/28/A/43/2/2006

    AM-A1-A2-A-B kategóriára

 5. Iskola vezető neve: Brunczvik Miklós

 6. Ügyfélfogadó címe: Bp. IX. ker. Lónyay u 4.

   Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

   Tel: 06 20 9 231-416 , Félfogadás: hétfőtől-péntek 15 -17 óra

 7. Székhely: Bp. 1136 Hollán Ernő u 21/b Tel 06 20 9 231-416

    honlap: www.topijogsi.hupont.hu

    e-mail: brunczvikmiklos@gmail.com

 8. Tanfolyamra felvétel módja:   

 

Mkat

A1kat

A2kat

Akat

betöltött

14 életév

15év6hónap

17év6hónap

23év6hónap

 Írni, olvasni tudás, járművezetéstől a bíróság nem tiltotta el, hatóság vezetői engedélyét nem vonta vissza, kényszergyógykezelés alatt nem áll.  

 9. Előírt egészségügyi és PÁV vizsgálat: A1-A2-A-kat: Egészségügyi 1. alkalmassági 1.csoport szükséges. Am kategóriához nem kell orvosi alkalmassági igazolás. PÁV vizsgálatot  csak a sikertelen 5. forgalmi vizsga után kell elvégezni.

 10. Tanfolyamra felvétel és vizsgára bocsátás feltételei: A 7. pontban leírtakon kívül szükséges még,  kitöltött jelentkezési lap, 1, orvosi alkalmasság (kivéve AM kat), 18 évnél fiatalabb jelentkezőnél szülői, vagy gondozói aláírás a  szerződésnél.

 - Vizsgára bocsátás feltételei:

 Elméleti vizsga: elvégzett elméleti tanfolyam, 

 

Mkat

A1kat

A2kat

Akat

betöltött

14 életév

15év9hónap

17év9hónap

23év9hónap

 Az első foglalkozástól számított 9 hónapon belül kell az első elméleti vizsgának megtörténnie, amennyiben az első elméleti vizsga sikertelen eredményt hozott, akkor az első tanfolyami naptól számított egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, különben a tanfolyamot újra kell kezdeni. Az első elméleti vizsgára az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt vinni kell. Amennyiben az első vizsgára az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt nem viszi magával a tanuló, a vizsgát megtartják, de a következő vizsgára csak akkor írják ki, ha előtte bemutatta a bizonyítványát a hatóságnak. Az első elméleti vizsgát az iskola jelenti, a pótvizsgát, a tanuló személyesen intézi a hatóságnál, vizsgadíj megfizetése mellett. Az ügyintézés helye XI. ker. Petzvál J u 39.

Gyakorlati vizsga: Sikeres elméleti vizsga után a kötelező óraszámot és menettávolságot le kell vezetni, az alábbi felosztásban. 

 

Mkat

A1kat

A2kat

Akat

kötelező óra

4A+6 óra

6A+10 óra

6A+10 óra

8A+20 óra

kötelező km

100 km

240 km

240 km

390 km

 A kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők: 

meglévő kat.

megszerezendő kat.

elméleti óraszám

gyakorlati óraszám

életkor

kötelező km

A1 két éven belül

A2 kat.

-

12 óra

18  év

180  km

A1 két éve túl

A2 kat.

3 óra

8 óra

18  év

120  km

A1 két éven belül

A kat.

-

16 óra

24  év

240  k m

A1 két éven túl

A kat.

3 óra

10 óra

24 év

160  km

A2 két éven belül

A kat

-

12 óra

24 év

180  km

A2 két éven túl

A kat

3 óra

8 óra

20 év

120 km

A kor két éven belül

A kat

-

12 óra

24 év

180  km

A kor két éven túl

A kat

3 óra

8 óra

20 év

120 km

Forgalmi Vizsgát csak akkor lehet letenni, ha az oktatás során a kötelező óraszámon kívül a tanuló teljesítette a kategóriánként képzési rendeletben meghatározott menettávolságot. Nem lehet forgalmi vizsgára jelenteni a kötelező óra levezetés után a tanulót, ha nem teljesítette az előírt menettávolságot. Az oktatónak törekedni kell, hogy az előírt óra alatt a kötelező km teljesüljön, amennyiben ez nem sikerül, addig kell az oktatást folytatni, míg a kötelező menettávolság nem teljesül. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.

A forgalmi vizsgára jelentést az autósiskola végzi. Sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül, a tanfolyamot be kell fejezni, ha nem sikerülne, akkor az egész képzést újra kell kezdeni.

Vöröskeresztes tanfolyamot iskolánk szervezi, vizsgára jelentkezés egyénileg történik. Felmentést kap: egészségügyi végzettséggel rendelkező, már elvégezte a tanfolyamot, illetve rendelkezik már M-A kategóriás jogosítvánnyal. A vizsgaigazolás kiadásakor a felmentésre szolgáló bizonyítványt be kell mutatni.

11. Kötelező óraszámok: 

 

Mkat

A1kat

A2kat

Akat

Kresz:

16

16

16

16

Vezetés elm:

3

3

3

3

Műszak:

3

3

3

3

Gyakorlat:

10

16

16

28

 

4A+6 óra

6A+11 óra

6A+11óra

8A+20óra

Elméleti óra 45 perc, gyakorlati óra 50 perc. A gyakorlati oktatásnál, a tanuló beleegyezésével az órákat össze lehet vonni. Egyszerre két órát lehet venni, duplázni, csak a 10. óra után lehet, de a második óra után legalább egy óra  szünetet tartani kell. A gyakorlati oktatásnál 1 óra alatt max 3 motoros mehet egyszerre. Az gyakorlati oktatás rádión keresztül folyik, az oktató kísérő autóból adja az utasításokat.

12. Típusválasztás: Jelenleg a honlapon látható típusból lehet választani. Az oktató jármű a gyakorlati oktató tulajdona. Az autósiskola btosítja a gyakorlati képzéshez a motort. a bukósisakot, a könyök és térdvédőket. A tanulónak a gyakorlati oktatás és vizsga során az előírt öltözetben kell megjelennie (magasszárú cipő, hosszú nadrág, dzseki). A  gyakorlati oktatást a tanuló végezheti saját motoron, azonban a saját motornak érvényes forgalmi engedéllyel, és befizetett kötelező biztosítással kell rendelkeznie.

13. Hiányzások: Elméleti oktatás tantermi foglalkozás valamennyi óráján részt kell venni. Hiányzás esetén, pótfoglalkozáson kell részt venni. Pótfoglalkozás díja: 800 Ft/óra. Gyakorlati oktatás kötelező óraszámait le kell vezetni. A megbeszélt foglalkozást 24 órával korábban következmény nélkül le lehet mondani.  Hiányzás esetén a le nem vezetett óra elveszik, amit pótolni kell. A hiányzás pótlását a pótórák díjával kell kiegyenlíteni.

Amennyiben a vizsgára nem tud megjelenni, új vizsgát csak a  vizsgadíj befizetése után lehet kiírni. Amennyiben a vizsga betegség miatt maradna el, új vizsgaidőpontot az orvosi igazolás kiadása ellenében lehet kérelmezni, de a kérelmet az orvosi igazolás kiállításától számított 8 napon belül be kell adni az illetékes hatóságnak. Ha a beadás meghaladja 8 napot, úgy új időpont, csak a vizsgadíj befizetése után igényelhető.  

14. Tandíj befizetésének módja:  A képzés áráról a tanfolyam megnyitásakor a jelentkező részletes tájékoztatást kap. Az aktuális árak a honlapon is megtalálható az „árak A kategória oldalon”.  A tandíjat az elméleti oktatásnál az iskolavezetőnek, gyakorlati oktatásnál a gyakorlati oktatónak, nyugta ellenében kell befizetni. Az autósiskola az árváltozás jogát fenntartja magának.

15. Felmentések: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.

16. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak díjat fizetnie nem kell. Az áthelyezést nem akadályozható meg, ha bármelyik fél is tartozik a másiknak. Vitás ügyet a PTK rendelkezései alapján kell rendezni.

17. Oktatási helyszínek:    

 - Tanterem: 

- Bp. IX. ker. Lónyay u  4 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

           - Rutin pálya: Bp. XIV. ker. Irottkő park

             XIX. ker. Hoffer A u központi tanpálya           

- Gyakorlati oktatási helyek: változó

18. A képzőszervnél folyó szakoktatatói képzés: Nincs

19. Felügyeleti szerv:   ITM Közlekedés Felügyeleti Főosztály Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. postacím: 1300 Budapest, Pf. 91 Tel: 371-3030

Ügyfélszolgálati idő: Kedd és csütörtök  9-16 óra közt.

 

 19. Vizsgázó joga és kötelessége:

 

Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Joga van panasszal élni a Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Képzés Felügyeleti Osztályánál, ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy a vizsgán zavaró eseményeket tapasztal.

Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja. Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll.

 Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.

 

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:  

 

 

Mkat

A1kat

A2kat

Akat

elmélet:

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

Jk:

3.200 Ft

4.700 Ft

4.700Ft

4.700 Ft

Forgalmi:

3.200 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

 

 A vizsgadíjat három részletben lehet befizetni. Az elméleti vizsgadíjat az elméleti foglalkozáson az iskolavezetőnek, a gyakorlati vizsgadíjakat (Jk, F) a gyakorlati oktatónak nyugta ellenében kell befizetni

 

21. Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:  A vezetői engedélyt a sikeres forgalmi vizsga után 3 nappal az okmány iroda állítja ki. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedély kell rendelkeznie.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 32
Tegnapi: 226
Heti: 956
Havi: 3 962
Össz.: 669 094

Látogatottság növelés
Oldal: Képzési feltételek A kategóriákra
A TOPI AUTÓSISKOLA: 28 ÉVES - © 2008 - 2019 - topijogsi.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: topi autósiskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »